Om oss

Home / Om oss

Vi arbetar med tydliga miljömål och försöker hela tiden minska vår miljöpåverkan. Aronas miljöanpassade tjänster bidrar också till våra kunders miljöarbete. Det kan exempelvis gälla källsortering, minskad vattenförbrukning eller energibesparing i fastigheter. Precis som samhället och våra kunder ställer krav på oss, så ställer vi krav på våra leverantörer. Vi tar vårt ansvar för att hela kedjan blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt.

Miljöhänsyn är en grundläggande och ideologisk fråga för Arona. Det innebär att vi tar ett aktivt och engagerat ansvar för miljöfrågor, både i rollen som arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder. Vår ambition är att vara ett ledande företag när det gäller före-byggande miljöarbete.

Genom Aronas miljöarbete ska vi:

 • Erbjuda våra kunder miljöanpassade servicetjänster,
 • Engagera våra medarbetare i miljöarbetet,
 • Förebygga miljöpåverkan och ständigt förbättra oss i miljöarbetet,
 • Ställa miljökrav på våra leverantörer,
 • Följa lagstiftningen och leva upp till våra kunders miljökrav.

 

Kvalitet

”Vi ska i nära samarbete med våra kunder ständigt utveckla kvaliteten i våra tjänster.”

Vi gör det genom:

 • lyhördhet för våra kunders krav och förväntningar
 • ett strukturerat och enhetligt arbetssätt
 • en aktiv ledning som skapar förutsättningar för kvalitetsarbete
 • varje medarbetares ansvar och initiativ till förbättringar

 

Följande kriterier uppfylls:

 • F-skattsedel och är registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret.
 • Inga skatteskulder hos kronofogdemyndigheten.
 • Registrerad hos Bolagsverket (endast aktiebolag kan bli auktoriserade).
 • Tillstyrkt revisionsberättelse.
 • Medlem i FORA.
 • Ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning.
 • Följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.
 • Synliga namnbrickor eller företagkort (ID06) på alla medarbetare
 • Servicemedarbetarna kunna legitimera sig med giltig ID-handling vid förfrågan.
 • Förpliktar sig att följa gällande lag och avtal.

 

Vi ser också till att en anlitad underentreprenör uppfyller följande kriterier

 • Ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna kontraktsvillkoren anger. (120 prisbasbelopp).
 • F-skattsedel och är registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret.
 • Ingen skatteskuld hos kronofogdemyndigheten.
 • Synliga namnbrickor eller företagkort på alla medarbetare för att kunden ska veta vem som utför service hos dem samt kunna legitimera sig med giltig ID-handling vid förfrågan. Ej i sin tur får anlita underentreprenörer som ej uppfyller auktorisationskraven för underentreprenörer.

Träffa vår team

Archie White

Archie White

Dentist
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum.
Dylan Taylor

Dylan Taylor

Orthodontist
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum.
Amy Clarke

Amy Clarke

Hygienist
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum.