Bodstädning

Bodstädning

Städprogram för bodar/kontor

Kontorsbod
Varje gång:
 Tömning av papperskorgar
 Dammtorkning av bord och stolar
 Våttorkning av golv
 Rengöring av sanitetsporslin
 In- och utvändig avtorkning av kylskåp/micro/värmeskåp
 Avtorkning av bänkar och diskbänk

 Dammtorkning av fria ytor på hyllor, fönsterbänkar, skåp och liknande
 Invändig rengöring av kylskåp/micro/värmeskåp

Manskapsbod
Varje gång:
 Tömning av papperskorgar
 Avtorkning av bord och stolar
 Rengöring av tvättställ och tvättrännor
 Våttorkning av golv
 Rengöring av duschar
 Rengöring av sanitetsporslin
 In- och utvändig avtorkning av kylskåp, micro/värmeskåp/och torkskåp
 Avtorkning av bänkar och diskbänk

 Dammtorkning av fria ytor på hyllor, fönsterbänkar, skåp och liknande
 Invändig rengöring av kylskåp, micro/ värmeskåp och torkskåp
 Rengöring av speglar

Toalettbod
Varje gång:
 Rengöring av sanitär inredning, avtorkning av speglar och hyllor mm
 Påfyllning av toalettmaterial mm som tillhandahålls av beställaren
 Våttorkning av golv

Leave a Reply